Onze balans is uw balans

Pakketten & Tarieven

Zoals gesteld in de inleiding, kunnen wij u een aantal opties /pakketten bieden tegen vastgestelde scherpe tarieven

Pakket 1 (particulier)

IB/PVV Biljet (E, P en T)

€ 55,00

2 aangiftes IB/PVV voor u en uw fiscale partner

€ 90,00

Voorlopige teruggave / Zorgtoeslag / Huurtoeslag e.d.

€ 35,00

Aangiftes waar meer werk in zit dan standaard of dermate complex zijn worden per uur berekend, met daarbij vooraf een prijsopgave.

Pakket 2

Volledige bedrijfsadministratie bestaat uit

 • Boeken van in en verkoop facturen
 • Boeken van Kas en Bankstukken
 • Verzorgen digitale BTW aangifte per maand / kwartaal
 • Verzorgen periodieke overzichten zoals :
  - Openstaande debiteuren
  - Openstaande crediteuren
  - Maand / kwartaalrapportage marge omzet en kosten
  - Opmaken verlies en winst rekening einde jaar
  - Opmaken Balans einde boekjaar

Eenmanszaak/ZZP

1e jaar (starter)

€ 1.050,00 p/jaar

vanaf 2e jaar

€ 1.300,00 p/jaar

VOF

€ 2.500,00 p/jaar

B.V.

€ 2.600,00 p/jaar

VVE (Vereniging van eigenaren)

op aanvraag

Verenigingen

op aanvraag
tarief per lid

Al onze genoemde tarieven zijn exclusief BTW en uiteraard gebaseerd op het correct aanleveren (in overleg met u) van uw administratieve bescheiden. Voor meerwerk word ten allen tijde vooraf contact met u opgenomen en gelden de voornoemde uurtarieven.

Mocht u na het lezen van deze pagina geïnteresseerd zijn in onze diensten en in wat wij wellicht voor u zouden kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op, wij bespreken graag de diverse mogelijkheden met u.

Doelgroepen & Dienstverlening

De cliënten waarvoor wij actief zijn, bestaan o.a. uit kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn op het gebied van detailhandel, groothandel, horeca, dienstverlening, Industrie, transport, land-en tuinbouw, zorg en overige sectoren.

Lees meer...

Financiële- & Loonadministratie

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding, genoemd bij te houden. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeftes.

Lees meer...

Uitbreidingen:

Pakket 3

Gelijk aan pakket 2 aangevuld met ;

 • Verzorgen aangifte Inkomstenbelasting

Eenmanszaak

1e jaar (starter)

€ 1.250,00 p/jaar

 

vanaf 2e jaar

€ 1.500,00 p/jaar

V.O.F

€ 2.800,00 p/jaar

B.V. (VPB-aangifte + IB)

€ 3.150,00 p/jaar

Pakket 4

Gelijk aan pakket 2 + 3 aangevuld met loonadministratie

Het tarief loonadministratie is € 10,00 per maand / per werknemer. Wij verzorgen dan o.a. de loonstroken, loonjournaalposten en jaaropgaven. Wanneer benodigd opgave van loonsom informatie een bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen.

De digitale loonaangifte kost € 75,00 per jaar per bedrijf

Pakket 5

Uiteraard is het ook mogelijk om uw eigen pakket samen te stellen, wij kunnen dan in overleg met u vooraf een prijsindicatie maken, wanneer u kiest voor "IN BALANS" zullen wij met u uiteraard alle mogelijkheden bespreken, en als het aan ons ligt, komen wij er altijd uit.
Ook bestaat de mogelijkheid van detachering, wij verzorgen dan op locatie de door u opgedragen werkzaamheden tegen uiteraard wederom scherpe tarieven op basis van eenuurtarief en eventueel bijkomende reiskosten

Adm. dienstverlening/ondersteuning

€ 55,00 p/uur

Verwerken financiële administratie

€ 55,00 p/uur

Controle van de administratie

€ 55,00 p/uur

Jaarwerk

€ 55,00 p/uur

Opstellen van de jaarrekening

€ 55,00 p/uur

Bedrijfsadviezen

€ 55,00 p/uur

Verzorgen financiële overzichten

€ 55,00 p/uur

Fiscale werkzaamheden

€ 55,00 p/uur

Reiskosten

€ 0,28 ct p/km

Voor bovenstaande geldt uiteraard dat wij voorafgaand aan uw opdracht samen met u een indicatie maken van de daadwerkelijk te besteden uren, daarna maken wij offerte welke door u als opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden. Hierdoor zijn voor zowel u als opdrachtgever en voor ons de afspraken duidelijk en kunnen er voor beide partijen geen onduidelijkheden meer ontstaan.

 

Al onze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024 en zijn exclusief BTW en gebaseerd op het correcte aanleveren (in overleg met u) van uw administratieve bescheiden. Voor meerwerk wordt altijd vooraf contact met u opgenomen en gelden de voorgenoemde uurtarieven.

In Balans Administratiebureau | Teun & Louise Uithol | Ambachtshof 39 | 2411 GE Bodegraven | Tel. 0172-610004 |

Mobiel 06-29231928 | ING Bank NL75INGB0658719947 | www.inbalans-administratiebureau.nl | info@inbalans-administratiebureau.nl


KVK Rijnland 28117632 | Becon nr.525741