Onze balans is uw balans

Financiële administratie

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding, genoemd bij te houden. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeftes.

Bij interne informatiebehoeften kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, productbeleid, personeelsbeleid etc. Bij externe informatiebehoeftes gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en banken. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportages omtrent de behaalde resultaten.

U kunt er als bedrijf voor kiezen dat u zelf alle documenten bewaart die financiële feiten bevatten zoals, kasbonnen, facturen van crediteuren, kopieën van uitgaande facturen, bank en giroafschriften, voorraadadministratie.

Deze gegevens levert u eens per week, maand of kwartaal aan. De gegevens worden vervolgens door ons met behulp van onze professionele en altijd up to date zijnde financiële software en moderne apparatuur ingevoerd. Na verwerking van uw administratie kunnen wij u op elk gewenst moment rapportages verstrekken zoals bijv. tussentijdse balans en verlies-en winstrekening, openstaande posten debiteuren of crediteuren. Naar keuze ontvangt u uw financiële documenten na verwerking door ons weer retour of kunnen wij deze tegen een zeer aantrekkelijk tarief voor u bewaren en archiveren.

Na afloop van het kalenderjaar kan door ons een jaarrekening worden opgesteld met daarin de verlies-en winstrekening van uw onderneming, welke een overzicht geeft van alle opbrengsten, alle kosten en het resultaat. Tevens bevat de jaarrekening een balans, een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw bedrijf met een vergelijking t.o.v. het voorgaande jaar. Ten slotte bevat de jaarrekening een toelichting op zowel balans als verlies en winstrekening waarbij onder andere bedragen verder worden gespecificeerd.
De jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) indien u een BV heeft.

Doelgroepen & Dienstverlening

De cliënten waarvoor wij actief zijn, bestaan o.a. uit kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn op het gebied van detailhandel, groothandel, horeca, dienstverlening, Industrie, transport, land-en tuinbouw en overige sectoren.

Lees meer...

Loonadministratie

Als uw onderneming personeel in dienst heeft dan heeft u een loonadministratie nodig. Wij kunnen de loonadministratie voor u verzorgen van loonstrook tot en met rapportage aan UWV GAK/ Cadans/ GUO, Cordares en de belastingdienst.

Ook kunnen wij u informeren over de voor uw branche geldende CAO. Het is belangrijk in uw bedrijf dat uw werknemers elke maand op tijd het juiste salaris op de juiste rekening krijgen bijgeschreven. Een altijd lastige klus. Wij kunnen deze last van uw schouders nemen, dat moet toch een prettig idee zijn. De klus wordt geklaard en u hebt er helemaal geen omkijken meer naar. Alles wordt geregeld door een deskundig team van mensen

Wij verzorgen voor u:

 • De maandelijkse verwerking van salarisstroken.
 • De loonjournaalpost.
 • De aangifte loonheffing.
 • Andere door u gewenste overzichten.
 • Het jaarwerk (Aanlevering bij de belastingdienst en bedrijfsverenigingen).
 • De jaaropgaven voor uw werknemers.

Maar wij kunnen als u dat wilt nog meer voor u doen, bijvoorbeeld:

 • Adviseren bij het toepassen van de CAO.
 • Het opmaken van arbeidscontracten.
 • Het verzorgen van de ziek en herstelmeldingen.
 • Het aan en afmelden bij belastingdienst / bedrijfsvereniging e.d.
 • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds e.d.).
 • Het aanmaken en aanleveren van de (digitale) betaalopdrachten.
 • Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies.

In Balans Administratiebureau | Teun & Louise Uithol | Ambachtshof 39 | 2411 GE Bodegraven | Tel. 0172-610004 |

Mobiel 06-29231928 | ING Bank NL75INGB0658719947 | www.inbalans-administratiebureau.nl | info@inbalans-administratiebureau.nl


KVK Rijnland 28117632 | Becon nr.525741