Onze balans is uw balans

Financiële administratie

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding, genoemd bij te houden. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeftes.

Bij interne informatiebehoeften kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, productbeleid, personeelsbeleid etc. Bij externe informatiebehoeftes gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en banken. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportages omtrent de behaalde resultaten.

U kunt er als bedrijf voor kiezen dat u zelf alle documenten bewaart die financiële feiten bevatten zoals, kasbonnen, facturen van crediteuren, kopieën van uitgaande facturen, bank en giroafschriften, voorraadadministratie.

Deze gegevens levert u eens per week, maand of kwartaal aan. De gegevens worden vervolgens door ons met behulp van onze professionele en altijd up to date zijnde financiële software en moderne apparatuur ingevoerd. Na verwerking van uw administratie kunnen wij u op elk gewenst moment rapportages verstrekken zoals bijv. tussentijdse balans en verlies-en winstrekening, openstaande posten debiteuren of crediteuren. Naar keuze ontvangt u uw financiële documenten na verwerking door ons weer retour of kunnen wij deze tegen een zeer aantrekkelijk tarief voor u bewaren en archiveren.

Na afloop van het kalenderjaar kan door ons een jaarrekening worden opgesteld met daarin de verlies-en winstrekening van uw onderneming, welke een overzicht geeft van alle opbrengsten, alle kosten en het resultaat. Tevens bevat de jaarrekening een balans, een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw bedrijf met een vergelijking t.o.v. het voorgaande jaar. Ten slotte bevat de jaarrekening een toelichting op zowel balans als verlies en winstrekening waarbij onder andere bedragen verder worden gespecificeerd.
De jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) indien u een BV heeft.

Doelgroepen & Dienstverlening

De cliënten waarvoor wij actief zijn, bestaan o.a. uit kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn op het gebied van detailhandel, groothandel, horeca, dienstverlening, Industrie, transport, land-en tuinbouw en overige sectoren.

Lees meer...